شنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۸۴


طرقه پرنده اي است افسانه اي که هزار نام خدا او را از سوختن مقابل خورشيد حفظ مي کرد ...سفر به سوي خورشيد را آغاز کرد با هزار نامي که .....به او آموخت .....ولي در مقابل خورشيد نام هزارم را فراموش کرد و سوخت ... سوخت....من كه طرقه نيستم هزار تا نام رو هم خدا بهم ياد نداد اونقدر هم جرات نداشتم كه برم به سمت خورشيد پس چي شد كه سوختم.

هیچ نظری موجود نیست: