چهارشنبه، مهر ۲۹، ۱۳۸۳باز هم آمد و در گوشهايمان آيه هاي مهر خواند . در دلهايمان شوق ريخت و تارهاي قلبمان را آنچنان به لطف خود نواخت كه آهنگ خدا سراسر وجودمان را لبريز از عشق كرد.
يكسال تمام منتظر بوديم كه بياد . خوب حالا اومده....
مبارك باشه براي همه اونايي كه منتظرش بودند...
مبارك باشه براي كساني كه عاشق اند و به عشقشون دل خوش دارند...
جان را هواي از قفس بيرون پريدن است
از بيم مرگ نيست كه سر داده ام فغان
بانگ جرس ز شوق به منزل رسيدن است...
اميدوارم از لحظه لحظه اين اوقات شيرين بتونيم استفاده كنيم كه شايد ديگه مجالي نباشه و شايد ديگه توفيق استفاده از اين ابر رحمت كه فقط سالي يك بار از بالاي سر ما ميگذره . نصيب ما نشه...