سه‌شنبه، مهر ۱۹، ۱۳۸۴

این دنیا

بهترين فرشته ها همين شيطان بود. مرد و مردانه ايستاد و گفت: ((نه، سجده نمي كنم، تو را سجده مي كنم اما اين آدمكهاي كثيفي را كه از ((گل متعفن)) ساخته اي، اين موجود ضعيف نكبتي را كه براي شكم چرانيش خدا و بهشت و پرستش و عظمت و بزرگواري و آخرت و حق شناسي و محبت و همه چيز و همه كس را فراموش مي كند، براي يك شكم انگور يا خرما يا گندم، گوسفند وار پوزه اش را به زمين فرو مي برد و چشمش را بر آسمان و بر تو مي بندد، سجده نمي كنم، اين چرند بد چشم شكم چران پول دوست كاسبكار پست را سجده كنم؟ كسي را كه به خاطر تو، براي نشان دادن ايمان و اخلاصش به تو، يك دسته گندم زرد و پوسيده را به قربانگاه مي آورد؟ برادرش را مي كشد ...؟ نمي بيني اينها چه مي كنند؟ زمين و زمان را به چه كثافتي كشانده اند؟ مسيح و يحيي و زكريا و علي را بي رحمانه و ددمنشانه مي كشند، تنها به علت آنكه ((مي توانند))، نه، تنها به علت آنكه ((شخصيت بزرگ، روح بلند و انسان پرشكوه)) تحملش براي ((اشخاص حقير، ارواح زبون و آدمكهاي خوار و ذليل)) شكنجه آور است و احساس بودن آنها عقده هاي حقارت و پوچي را همچون ماران خوشه دار به خشم مي آورد و ديواره جانشان را نيش مي زنند و از شدت درد ديوانه و هار مي شوند و آنگاه با كشتن و سوختن و پوست كندن و شمع آجين كردن آنها كه بودنشان براي اين زبونان جرم است آرام مي گيرند، لذت مي برند و شفا مي ........آري، من از نورم، ذاتم از آتش پاك و ذلال و بي دود است، من اين لجن هاي مجسم پليد پست را سجده كنم ...؟

((هبوط - دکتر علی شريعتی))

زیرنویس مرتبط : دیدن این کليپ که یکی از بهترین دوستان طراحی کرده رو به همه پیشنهاد میکنم.
در ضمن لینک بقیه کلیپها جهت مشاهده کنار صفحه هست

هیچ نظری موجود نیست: